Informace

Knihy si u nás můžete zapůjčit každý všední den od 8 do 18 hod.

Za každý zapůjčený titul vybíráme vratnou zálohu 100,- Kč.

Publikace k zapůjčení

Kliknutím na název požadované kategorie rozbalíte jednotlivé oblasti.

1. Ekofilosofie
2. Ekospotřebitelství
3. Ekologie
4. Ekopolitika
5. Energie
6. EVVO
7. Příroda
8. Ochrana zvířat
9. Ovzduší
10. Odpady
11. Průmysl
12. Legislativa životního prostředí
13. Voda
14. Trvale udržitelný rozvoj
15. Těžba a rekultivace
16. Zdraví populace
17. Ročenky, zprávy
18. DVD (různé druhy)
- momentálně nejsou k dispozici

Seznam knih EC Most (.pdf)