Reference

Czech Coal (interaktivní program Těžba a rekultivace, soutěže)

Česká rafinérská, a.s. (příspěvky do zaměstnaneckých novin RACEK)

ČSVE (semináře, soutěže)

OHK Cheb (Zelené zprávy vydávané v letech 2011 – 2012)

Povodí Ohře, státní podnik (Soutěž „100 let VD Janov“)

Severočeské doly a.s. (soutěže)

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (soutěže)

Statutární město Most (publikace, projekty, výukové programy)

Unipetrol RPA (tvorba interaktivního programu Cesta za tajemstvím ropy, účast na akcích spoelčnosti, semináře, příspěvky do zaměstnaneckých novin skupiny Unipetrol)

United Energy, a.s. (organizace soutěží)

Ústecký kraj (výukové programy Co dýcháme?, Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny; metodická příručka o odpadech pro učitele středních odborných škol)