Akce, semináře pro veřejnost

BEO Brána ekologie otevřená - Ovzduší 2015

Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ 2015 si kladla za cíl nejen prezentovat stav ovzduší v regionu, ale zaujmout prostřednictvím zábavných, vědomostních a kreativních aktivit na téma ovzduší nejen laickou veřejnost všech věkových skupin, ale také veřejnost odbornou.
Současně s aktivitami pro laickou veřejnost byla plánována první odborná konference na téma OVZDUŚÍ v Mostě, na kterou byli pozváni odborníci, politici, úředníci, pedagogové, zástupci průmyslových podniků i organizací, zabývajícím se monitoringem imisní situace a jejím vyhodnocováním jak z hlediska vlivu na zdraví obyvatelstva, tak i ekosystémy.

BEO Brána ekologie otevřená - Voda pro život 2013

Ve spolupráci se statutárním městem Most se uskutečnila ve dne 6. - 7.11.2013 akce pro veřejnost Brána ekologie otevřená aneb Voda pro život (v prostrorách OC Central). Unikátní akce, jejíž cílem bylo zábavně vzdělávací formou veřejnosti připomenout, že život každého z nás závisí na vodě, její kvalitě i dostupnosti, že ne každý však má možnost využívat plnohodnotně a dostatečně zásoby vody, které jsou na Zemi nerovnoměrně rozložené časově i prostorově. Po dobu dvou dnů byly v OC Central promítány filmy, prezentovány divadelní představení a výstavy a to vše s tématem VODY.
Průběh akce naznamenaný médii: Mostecký deník, Mostecké listy, OC Central Most, E-region.cz, Zpravodaj SBD Krušnohor.

leták Prach v ovzduší a veřejnost

Dne 12. 10. 2011 uspořádalo Ekologické centrum Most ve spolupráci se statutárním městem Most a byl určen pro širokou veřejnost. Na semináři zazněly přednášky: Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ (ČHMÚ), Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví (SZÚ) a Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, zdroj informací a partner veřejnosti. Součástí semináře byl i informační leták o vlivu prachu na zdraví.