Výukové programy pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ)

Obecné informace
- programy trvají 1-2 hodiny, jsou nabízeny za cenu 50,- Kč za žáka,
- samotná výuka probíhá v multimediální učebně ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a.s. (tř. Budovatelů 2830/3, Most)- učebna je vybavena dotykovým plátnem,
- kapacita učebny je max. 30 osob.

Interaktivní seminář či akci na téma životního prostředí lze připravit pro vytipovanou cílovou skupinu po dohodě s Ekologickým centrem Most pro Krušnohoří za specifických časových, technických i finančních podmínek.

Pro mateřské školky

mateřské školyBarborka a Prokůpek ve školce aneb I když není sluníčko, máme doma teplíčko
Interaktivní program plný písniček, obrázků, her, soutěží a pěkných pomůcek, který má dětem přiblížit pomocí loutek Barborky a Prokůpka, kdo je patron, kdo je horník a v čem spočívá jeho práce, odkud se uhlí bere, jak se těží, čím a kam se převáží a jaké druhy uhlí máme.


Pro základní, střední školy a veřejnost

školyCesta potravin
Seminář je určen žákům 8. až 9. tříd ZŠ a studentům SŠ. Délka semináře je 2 vyučovací hodiny. Seminář má za cíl upozornit na problematiku způsobu pěstování, výroby, úpravy a dopravy potravin, které téměř denně v supermarketech nakupujeme, na jejich vliv na zdraví člověka a také na životní prostředí. Źáci se seznámí mimo jiné se způsoby zemědělství ve světě, na čem závisí stav zemědělství, jaké jsou rozdíly mezi zemědělstvím konvenčním a ekologickým, co to jsou biopotraviny, jak se označují a jak se liší od ostatních potravin, proč potraviny cestují z jednoho konce světa na druhý, jaké dopady na životní prostředí mají jednotlivé způsoby dopravy potravin.Budou diskutovat o míře soběstačnosti České republiky v obživě obyvatelstva, co by se mělo zlepšit a jakým způsobem může cestu potravin ovlivnit jedinec, obec, stát.

školyStaň se farmářem
Seminář Staň se farmářem přináší žákům 2. - 3. tříd ZŠ interaktivní a zábavnou formou informace o půdě a zemědělství. Žáci získají přehled o základních plodinách pěstovaných na poli, seznámí se s hospodářskými zvířaty a podmínkami jejich chovu. Po dobu semináře se stanou farmáři, kteří budou mít na starosti provoz celé farmy. Dozvědí se co je to farma, a kdo je to farmář, jakou techniku, stavby a další pomůcky najdeme na farmě, jak farma hospodaří s ohledem na životní prostředí. Cílem semináře je upozornit na význam půdy jako zdroji obživy a obnovit vztah žáků k půdě. Seminář lze využít jako doplnění vyučovacích předmětů Prvouka či Přírodověda.

školyCo dýcháme
Výukový program zaměřený na problematiku ovzduší. Studenti se během jeho průběhu dozví vše o znečišťování a škodlivinách v ovzduší, jakým způsobem a kdo nejvíce znečišťuje, rady a návody na zlepšení ovzduší, ale také např. co je to inverze nebo smog.

školy Těžba a rekultivace
Program je určený pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty prvních dvou ročníků středních škol. V průběhu semináře se studenti dozvědědí zábavnou a interaktivní formou více o historii využívání přírodních zdrojů, o vývoji horního práva, o historii, současnosti i budoucnosti využívání uhlí, o způsobech těžby uhlí a dopadech těžby na životní prostředí, o způsobech a praktických aplikacích rekultivace. Seminář obsahuje i hru "Život jednoho lomu", která demonstruje co lom za dobu své existence zažije z hlediska technického legislativního i ekonomického, účastníci se také pokusí navrhnout vlastní rekultivaci území zdevastovaného těžbou.

Cesta za tajemstvím ropy
školyProgram je zaměřen na cestu chemickými procesy, kterými musí ropa projít při zpracování na paliva, polymery a agrochemikálie. V rámci programu se účastníci dozvědí co to ropa je, odkud a jak se do ČR dopravuje, jak z ní v rafinérii vzniká nafta či benzín, co to jsou polymery, které se vyrábí v provozu petrochemie či jak se v sekci agrochemie vyrábí amoniak. Seznámí se jak s polyetylenem a polypropylenem, tak i s výrobky z nich, jako jsou lahve, kbelíky, potrubí, obaly na CD, košíky, dózičky, kelímky, sáčky. Program je k dispozici zde.

uhelná maturita V roce 2015 jsme úspěšně realizovali projekt Uhelná maturita aneb Cesta za poznáním uhlí. Cílem projektu bylo umožnit studentům v průběhu 6 etap blíže poznat hnědé uhlí, jako nerostné bohatství České republiky, způsoby jeho těžby, užití, chemické a fyzikální vlastnosti, výzkumné projekty související s jeho těžbou, užitím i rekultivací krajiny po ukončení těžby, ale i vývoj horního práva od historie po současnost.
Studenti v průběhu projektu navštívili povrchový lom, hlubinný důl, Podkrušnohorské technické muzeum, Elektrárnu Počerady, Vysokou školu báňskou a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí.