Obecné informace o výukových seminářích

- programy trvají standardně 90 min., jsou nabízeny za cenu 50,- až 60,- Kč za účastníka,
- výuka probíhá v místě určeném objednavatelem (obvykle MŠ - budova, zahrada), lektoři do místa výuky dojíždí,
- max. kapacita výukového semináře je 30 účastníků.

Výukový seminář či akci na téma životního prostředí lze připravit pro vytipovanou cílovou skupinu po dohodě s ekocentrem za specifických časových, technických i finančních podmínek.

Výukové semináře pro MŠ

školyO ODPADECH S NEJMENŠÍMI
Cílová skupina: předškoláci MŠ
Délka semináře: 60-90 min.
Co je to odpad? Kde se tu vzal? Jaké druhy odpadu známe a kam s nimi? S dětmi besedujeme o tom, jak rozeznáme sklo, papír, plast, bioodpad, elektroodpad a jak tyto materiály správně třídit. Vysvětlíme si, proč je tak důležité správně třídit odpad, aby se co nejméně odpadu dostalo na skládku. Společně vyčistíme rybníček od odpadků, které děti následně vytřídí. Popovídáme si s dětmi o tom, jak mohou být poházené odpadky nebezpečné. Děti si poslechnou pohádku o plastové lahvi a na závěr si spolu něco pěkného vyrobíme.

školyNA FARMĚ
Cílová skupina: předškoláci MŠ, ev. 1. stupeň ZŠ
Délka semináře: 60-90 min.
Odkud máme jídlo a jak získáváme potraviny? Seminář je veden tak, aby si děti postupně uvědomily, že veškeré jídlo nám dává půda, země je naší živitelkou. V půdě vypěstujeme veškeré ovoce, zeleninu, obilí i krmení pro zvířata. Cílem je poskytnout dětem nové znalosti o práci farmářů, o tom, jak se starají o zvířata, ale také o půdu, jak na ní hospodaří, aby půda byla stále úrodná, proč bychom měli půdu chránit a pečovat o ni. Děti poznávají jednotlivá hospodářská zvířátka a užitek, který poskytují lidem. Seminář je doplněn pohybovými aktivitami a kreativní činností – v samotném závěru si děti vyrobí masku zvířátka.

školyJAK SI ŽIJE STROM?
Cílová skupina: předškoláci MŠ
Délka semináře: 60-90 min.
Je strom vůbec živý, když se nehýbe? A není mu v létě horko a v zimě zima? Řekneme si, jak strom roste, jaké má části a jak se střídá vzhled stromu s ročním obdobím. Vysvětlíme si rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem. Povíme si o tom, co vše nám stromy poskytují, k čemu se používá dřevo, jak stromy vyrábějí kyslík k dýchání, v létě poskytují stín a zvlhčují vzduch a svými listy čistí ovzduší. Mnohé stromy nám také poskytují užitečné plody, léčivé části a mnoha zvířátkům úkryt i obživu. Zacvičíme a tím i zjistíme, jak jsou na tom děti se znalostmi ohledně stromů a života okolo něj. Na závěr si spolu strom namalujeme/vyrobíme – listnatý nebo jehličnatý.