Odpady

Sběrný dvůr

Zahradní ul. - Most
(mezi DP a TS Most)
Po-Pá: 10-18 hod.
So-Ne: 10-14 hod.
tel.: 724 230 302

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince 800 195 342.

Černé skládky

Zaregistrovali jste na Mostecku černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 5/2019.Druhy odpadů

odpadyDle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Odpady se dělí dle dvou základních hledisek – podle vlastností a podle původu.


Členění odpadu dle původu
odpady
Při každé lidské činnosti vzniká odpad. Při těžbě a úpravě surovin, při výrobě zboží, při jeho dopravě a skladování, po koupi výrobku se odpadem stávají obaly a nakonec (po skončení životnosti) se stává odpadem výrobek sám.

Komunální odpady

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na správním území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Jedná se zejména o:
- vytříděné využitelné složky komunálního odpadu - papír a lepenka, sklo, plasty aj.,

- nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu s obsahem škodlivin - rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť, barvy, ledničky, mrazící zařízení atd.,

- objemný odpad - odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob (např. zbytky dřevěných obalů, pračky, spotřební elektronika, opotřebované pneumatiky aj.).

- směsný odpad - složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, objemného, nebezpečného odpadu a případně dalších komodit.