Odpady

Sběrný dvůr

Zahradní ul. - Most
(mezi DP a TS Most)
Po-Pá: 10-18 hod.
So-Ne: 10-14 hod.
tel.: 724 230 302

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince 800 195 342.

Černé skládky

Zaregistrovali jste na Mostecku černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 5/2019.Plán odpadového hospodářství ČR

Stanovuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky.
Dne 22. 12. 2014 vláda ČR schválila nový Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) pro období 2015 – 2024. Rovněž schválila nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část POH ČR, nařízení vlády č. 352/20014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024.
Plán odpadového hospodářství České republiky

Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje

Zpracování vlastních plánů odpadového hospodářství se stalo - podle zákona MŽP - povinností krajů. Strategické dokumenty byly vytvořeny za účelem stanovení podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. Plány odpadového hospodářství nejsou jen doporučujícími dokumenty, ale akty závaznými při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy.
Plán odpadového hospodářství ÚK a Hodnotící zprávy

Plán odpadového hospodářství statutárního města Most

Zastupitelstvo města Mostu dne 7.3.2017 schválilo Plán odpadového hospodářství statutárního města Mostu na období 2017-2025. Jde o strategický dokument v oblasti nakládání s odpady. Obsahuje část analytickou shrnující současný stav odpadového hospodářství v Mostě a dále část závaznou a směrnou, jež obsahuje cíle a opatření pro účely předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nakládání s nimi v souladu s platnou legislativou.
Plán odpadového hospodářství statutárního města Most

Plán odpadového hospodářství města Litvínov

POH města Litvínov zpracovala společnosti ECO trend, spol. s r.o. na období 2017-2021.
Plán odpadového hospodářství města Litvínov