Odpady

Sběrný dvůr

Zahradní ul. - Most
(mezi DP a TS Most)
Po-Pá: 10-18 hod.
So-Ne: 10-14 hod.
tel.: 411 130 280

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince 800 195 342.

Černé skládky

Zaregistrovali jste na Mostecku černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 1/2016.Plán odpadového hospodářství ČR

Stanovuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky.
Závazná část Plánu odpadového hospodářství byla vyhlášena v nařízení vlády č. 197/2003 Sb. a jeho platnost byla určena na 10 let, tedy na roky 2003 – 2013.
Cíle stanovené v Plánu odpadového hospodářství směřují zejména k podpoře materiálového využití odpadů a omezení jejich negativního vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. V Plánu odpadového hospodářství ČR jsou zahrnuty cíle pro nakládání s odpady stanovené závaznými předpisy ČR a EU.

MŽP provádí každoročně vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství (POH ČR). Hodnotící zprávy plnění POH ČR jsou předkládány k projednání či k informaci vládě ČR do konce následujícího roku po hodnoceném období.

Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství ČR 2004-2010

Plán odpadového hospodářství České republiky na období 2015-2024

Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje

Zpracování vlastních plánů odpadového hospodářství se stalo - podle zákona MŽP - povinností krajů. Strategické dokumenty byly vytvořeny za účelem stanovení podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. Plány odpadového hospodářství nejsou jen doporučujícími dokumenty, ale akty závaznými při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy.

Návrhu Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016-2025

Přehled vypracovaných podkladových studií k Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje

Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje za rok 2014

Plán odpadového hospodářství statutárního města Most

Odbor životního prostředí a mimořádných událostí zadal v měsíci květnu 2005 zpracování návrhu POH Statutárního města Most společnosti ECO trend, spol. s r.o. , která se stala vítězem výběrového řízení. Návrh POH byl zpracován a předán městu Most dne 15.2.2006.

Plán odpadového hospodářství statutárního města Most

Plán odpadového hospodářství města Litvínov

POH města Litvínov zpracovala společnosti ECO trend, spol. s r.o. , v roce 2011.
Plán odpadového hospodářství města Litvínov