Odpady

Sběrný dvůr

Zahradní ul. - Most
(mezi DP a TS Most)
Po-Pá: 10-18 hod.
So-Ne: 10-14 hod.
tel.: 724 230 302

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince 800 195 342.

Černé skládky

Zaregistrovali jste na Mostecku černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 5/2019.Atlasy skládek

© archiv ECMV roce 2010 proběhla aktualizace všech tří dílů Atlasu zařízení pro nakládání s odpady tak, aby byly všechny údaje byly co nejaktuálnější.

První díl atlasu je věnovaný skládkám nebezpečných odpadů a vyšel již v roce 2007.
V roce 2008 byl vydán druhý díl atlasu obsahující skládky, které mají povolení ukládat ostatní odpady.
V roce 2009 byl dokončen třetí díl, který je zaměřený na skládky inertních odpadů a také spalovny komunálních odpadů a nebezpečných odpadů.
Ve všech dílech jsou znázorněny ortofotosnímky skládkových zařízení a spaloven odpadů nacházejících se na území České republiky se základními informacemi o těchto zařízeních. Atlasy (publikace) zařízení jsou dostupné v PDF formátu.

Ke stažení:
Seznam provozovaných skládek v ČR
Atlas zařízení pro nakládání s odpady – 1. díl Skládky nebezpečných odpadů
Atlas zařízení pro nakládání s odpady – 2. díl Skládky ostatních odpadů
Atlas zařízení pro nakládání s odpady – 3. díl Skládky inertních odpadů a spalovny odpadů

Pozn.: Od 16. července 2009 mohou být provozovány pouze skládky, které jsou plně v souladu s legislativou Evropské unie (směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky). Provoz skládek, které nesplňovaly požadavky na technické zabezpečení zavedené touto novou přísnější legislativou EU, byl k tomuto datu ukončen. V důsledku toho došlo ke snížení počtu skládek na území ČR.

Zdroj: http://www.ceho.cz
Foto: www.pixabay.com