Odpady

Sběrný dvůr

Zahradní ul. - Most
(mezi DP a TS Most)
Po-Pá: 10-18 hod.
So-Ne: 10-14 hod.
tel.: 724 230 302

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince 800 195 342.

Černé skládky

Zaregistrovali jste na Mostecku černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 5/2019.Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je místo určené městem, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek odpadů vytříděných z komunálního odpadu. Sběrný dvůr slouží zdarma k převzetí odpadů, z domácností od občanů – fyzických osob s trvalým bydlištěm na území statutárního města Mostu, které nelze odložit do popelnic nebo středních kontejnerů, a to z důvodu větších rozměrů nebo z důvodu nebezpečnosti odpadu.
Sběrný dvůr neslouží zdarma k odkládání odpadů z činnosti fyzických nebo právnických osob oprávněných k podnikání. Tyto osoby si musí zajistit likvidaci veškerých svých odpadů na vlastní náklady.
Při přebírání odpadů obsluha sběrného dvoru vyzve každého občana k doložení totožnosti (zejména pro kontrolu místa trvalého bydliště) občanským průkazem nebo jiným dokladem. Obsluha sběrného dvoru následně vystaví (na požádání) potvrzení o převzatém odpad.

Seznam přijímaných odpadů.

Sběrný dvůr je provozován Technickými službami města Mostu a.s., v ulici Zahradní č.p. 104, Most (v areálu TSmM a.s., za dopravním podnikem "na konečné").

odpady Provozní doba (s výjimkou státních svátků):
pondělí - pátek: 10.00 - 18.00 hodin
sobota: 10.00 - 14.00 hodin
neděle: 10.00 - 14.00 hodin

Telefon: 724 230 302, 411 130 280

Vytříděné složky komunálního odpadu lze odkládat na sběrný dvůr v množství obvyklém pro domácnost. Pouze stavební odpad lze na sběrném dvoře bezplatně odkládat 1x měsíčně v maximálním množství 1m3 na osobu. Při vzniku většího množství stavebního odpadu si musí občan zajistit likvidaci tohoto odpadu v souladu s platnými právními předpisy na vlastní náklady.