Odpady

Sběrný dvůr

Zahradní ul. - Most
(mezi DP a TS Most)
Po-Pá: 10-18 hod.
So-Ne: 10-14 hod.
tel.: 724 230 302

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince 800 195 342.

Černé skládky

Zaregistrovali jste na Mostecku černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 5/2019.Třídění - separační kontejnery

Separovaný odpad představuje vytříděné složky komunálního odpadu. V našem městě se separují 4 komodity – papír, sklo, plast a nápojový karton.

Sběrné nádoby na separovaný odpad – střední kontejnery o obsahu 1100 l barevně rozlišené dle sbírané komodity:
- žlutá na plast a nápojový karton
- modrá na papír
- bílá nebo zelená na sklo

Sběrné nádoby na separovaný odpad – podzemní kontejnery o obsahu 3m3 s barevně rozlišenými víky:
- se žlutým víkem na plast a nápojový karton
- s modrým víkem na papír
- se zeleným víkem na sklo

Sběrné nádoby na separovaný odpad jsou umístěny na stanovištích pro odpadové nádoby a vývoz je určen:
- u středních kontejnerů – papír, plast a nápojový karton 1x týdně, sklo 1x za 14 dní
- u podzemních kontejnerů – papír, plast a nápojový karton 1x za 14 dní, sklo 1x měsíčně

Separační kontejnery na sklo
odpady
Co do nich patří: láhve a sklenice bez zátek, kovových uzávěrů a kroužků na hrdle, čisté tabulkové sklo bez drátěné vložky
Co do nich nepatří: lepená skla - autoskla, drátosklo, televizní obrazovky, zářivky, výbojky a žárovky, porcelán, keramika, kamenina, sklo znečištěné chemickými látkami aj.

Separační kontejnery na plasty
odpady
Co do nich patří: plastové předměty - nádoby od čistících prostředků, kosmetických přípravků, pochutin, bytové chemie atd., vymyté kelímky od mléčných výrobků, výrobky z plastů - části hraček, pěnový polystyren, obalová fólie (tašky, pytle, sáčky atd.), stlačené PET lahve od nápojů, nádoby od nemrznoucích směsí a destilované vody
Co do nich nepatří: vícevrstvé materiály (nápojové kartony - mléko, džusy), výrobky z PVC (podlahové krytiny, trubky atd.), molitan nebo pryž, elektrické kabely, plastové díly s kovov. částicemi, nádoby kontaminované ropnými a chemickými látkami

Separační kontejnery na papír
odpady
Co do nich patří: noviny, časopisy, katalogy, knihy, sešity bez vazby a desek z PVC, kancelářský papír, reklamní letáky, telefonní seznamy, rozložené krabice a obalový papír (neznečištěný), papír, lepenku.
Co do nich nepatří: vícevrstvé materiály (nápojové kartony - mléko, džusy), kopíráky, voskový a pauzovací papír, papíry znečištěné od olejů a potravin, kombinované papírové obaly, hygienicky závadný papír (kapesníky, pleny, obvazy apod.)

odpadyStále ještě mnoho občanů neví, že PET lahve je třeba před vhozením do nádoby stlačit! Objem PET lahve se po stlačení zmenší až 4x. Také si mnohdy neuvědomujeme, že sklenice od barvy, nádoby od oleje a jiné nežádoucí příměsi, které někdo odložil do separačních kontejnerů, znehodnocují sběr jako surovinu, výrazně zvyšují náklady na následné dotřídění a tím je popírán vlastní princip a smysl třídění.

Třídění - velkokapacitní kontejnery

odpadyDo velkokapacitních kontejnerů patří objemný odpad – odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob.

Není povoleno odkládat do velkokapacitních kontejnerů např. stavební odpad, elektronika (např. lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky a výbojky), autobaterie, jiné nebezpečné odpady.

15 kusů velkokapacitních kontejnerů je pravidelně přistavováno na 61 určených stanovišť dle harmonogramu 1 x týdně v měsíci.