Ovzduší

Ovzduší - online

Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď
Pylový semafor

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 7.8.2020, 13:150
Ukončeno spalování kyselého plynu s obsahem H2S + H2 na polním hořáku B 201, ukončen kapacitní test jednotky Claus na Rafinérii.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 7.8.2020, 7:00
Zahájeno spalování kyselého plynu s obsahem H2S + H2 na polním hořáku POX z důvodu kapacitních testů na jednotkách Claus III a IV na Rafinérii.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 7.8.2020, 3:51
Ukončeno spalování vodíku - odběr na st.1200 obnoven.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 6.8.2020, 23:23
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, výpadek H2 kompresoru TBK 5, oprava TBK 6 na KaDP. Spalovaní ukončeno 7.8.2020 v 1:55 po najetí kompresoru TBK 6 na KaDP.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 6.8.2020, 23:26
Spalování čistého vodíku z důvodu výpadku kompresoru na st.1200 (komprese H2 na POX).

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 6.8.2020, 17:20
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, výpadek kompresoru TBK 5 na KaDP. Spalování ukončeno dnes v 17:50.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 6.8.2020, 01:40
Z důvodu výpadku jednotky docházelo od 19:40-1:40hod ke spalování plynů s obsahem sulfanu na polním hořáku. Doba trvání události: 6hod.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 6.8.2020, 00:30
Z důvodu výpadku jednotky došlo od 23:20-0:20 hod k překročení emisních limitů H2S. Doba trvání události: 1 hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 8/2019.Provozování havarijních pochodní

Flakle, Fléra, polní hořákTato zařízení jsou nezbytnou bezpečnostní součástí některých výroben, ve kterých je potřeba zajistit bezpečné uvolňování zejména uhlovodíkových plynů. Tyto plyny jsou vedeny do speciálního zařízení (fakle, fléra), kde se bezpečným způsobem zneškodní spálením. Zařízením tohoto typu jsou vybaveny všechny petrochemické výrobny a rafinérie na celém světě.

Havarijní pochodeň, ačkoliv trvale neprovozuje, musí být neustále v provozní pohotovosti zajištěné provozováním stabilizačních hořáku a trvalou pohotovostní dodávkou páry pro zajištění bezdýmého spalování. K jejímu využívání dochází při vzniku havarijní situace, kdy je potřeba neprodleně uvolnit tlak ve výrobním zařízení a dále při provozních operacích jako je odstavování zařízení do opravy a jeho opětovné uvádění do provozu. Plamen havarijní pochodně je viditelný na velkou vzdálenost a často je s tímto efektem spojováno nepodložené významné znečištění ovzduší. Ve skutečnosti je příspěvek provozování havarijní pochodně za kontrolovaných podmínek nepříliš významný. Minimálního dopadu na kvalitu ovzduší je dosahováno speciálně konstruovaným hořákem havarijní pochodně, který umožňuje dosáhnout vysoké účinnosti spalování 98 - 99,8 %. Minimální dopad na kvalitu ovzduší byl ověřován měřením mobilní monitorovací laboratoře Horiba. Provoz havarijních pochodní, zejména při jejich využití v rámci havarijních situací, je vysoce ekonomicky náročný, protože jsou spalovány produkty, které by jinak mohly být komerčně velice dobře zhodnoceny. Ztráty vzniklé spalováním produktu představují milionové částky, a je tudíž zřejmá snaha společností toto spalování maximálně zkracovat.