Ovzduší

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Teplice Teplice (ZÚ)
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace
Legenda k tabulce.

Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Pro zasílání informací o smogových situacích nás kontaktujte e-mailem.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA Závod Agrochemie - 23.8.2017, 19:30
Dnes od 18:56 do 19:25 hodin proběhlo najíždění reaktoru Shell na výrobně POX. Po dobu nájezdu reaktoru byl na polním hořáku spalován neodsířený syntézní plyn.

Unipetrol RPA - 23.8.2017, 14:30
Z důvodu poruchy chladiče cca od 13:30 dochází k spalování CHx plynů s obsahem sulfanu na polním hořáku. Doba trvání události: 48h.

Unipetrol RPA - 23.8.2017, 13:05
Zahájeno spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX v rámci najíždění reaktoru 4 na výrobně POX. Spalování ukončeno dnes ve 13:25 po neplánovaném odstavení reaktoru 4.

Unipetrol RPA - 23.8.2017, 7:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení reaktoru C na výrobně PE1.

Unipetrol RPA - 23.8.2017, 0:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru C na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 10/2014.