Příroda

Pták roku 2017

© wikipedia.org Ptákem roku 2017 je datel černý (Dryocopus martius) - největší zástupce datla v Evropě. Tento velký opeřenec se s oblibou živí hmyzem žijícím ve dřevě, za což si vysloužil přezdívku „lékař stromů“. Volbou datla chce ČSO upozornit na potřebu zachování odumírajících a mrtvých stromů v lesích a zahradách.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.



Poslední aktualizace proběhla 3/2017.

Ročenky

Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje 2014

Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje 2013

Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje 2012

Ročenky životního prostředí Ústí nad Labem za období 2004 - 2012 lze najít - zde.

Zprávy o životním prostředí České republiky

Zpráva o životním prostředí České republiky je komplexní hodnotící dokument, tvoří základ reportingu v oblasti životního prostředí ČR. Metodika Zprávy se v období 1994–2008 významněji neměnila. S rostoucími potřebami a nároky na informace a tvorbu strategií došlo v roce 2009 k úpravě metodiky.

Zpráva o životním prostředí České republiky je vytvářena v gesci Ministerstva životního prostředí a předkládána vládě každoročně od roku 1993. Po schválení vládou ČR dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a CENIA.

Zprávy o životním prostředí České republiky naleznete - zde.

Vyhodnocení kvality životního prostředí na Mostecku

V minulém roce byla vydána Ústeckým krajem nová ročenka životního prostředí za rok 2011. K dispozici je vystavena na webových stránkách Ústeckého kraje. Z této Ročenky a základních informací z Českého statistického úřadu (ČSÚ) Vám přinášíme aktuální přehled a zajímavosti o životním prostředí na Mostecku o blízkého okolí.

Brožura o udržitelném využívání území

alt Nově vydaná brožura vytvořená institutem IURS, reaguje na velmi aktuální potřebu řešení nevyužitých ploch v městech, obcích, krajích.Ty neustále přibývají na úkor zastavování zelené půdy.

Co se však bude dít dále? Budeme mít okolo sebe nevyužité plochy a pozemky v centrech měst a přitom bude veškerá zástavba a infrastruktura vybíhat daleko za jejich současné hranice? Budeme tak mít všude daleko, okolo sebe hnědo a šedo a přitom nám bude ubývat míst pro odpočinek, sport a mizet přírodní prostředí?

Publikace je ke stažení zde.