Příroda

Pták roku 2019

sýček Ptákem roku 2019 je hrdlička divoká (Streptopelia turtur turtur). Pomyslné žezlo přebírá od sýčka obecného, se kterým sdílí jeho původní domovinu v zemědělské krajině. Udělením titulu hrdličce divoké chce ČSO upozornit na ubývání vhodného životního prostředí vlivem intenzivního hospodaření.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 2/2019.

Ročenky

Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje 2014

Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje 2013

Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje 2012

Ročenky životního prostředí Ústí nad Labem za období 2004 - 2012 lze najít - zde.

Zprávy o životním prostředí České republiky

Zpráva o životním prostředí České republiky je komplexní hodnotící dokument, tvoří základ reportingu v oblasti životního prostředí ČR. Metodika Zprávy se v období 1994–2008 významněji neměnila. S rostoucími potřebami a nároky na informace a tvorbu strategií došlo v roce 2009 k úpravě metodiky.

Zpráva o životním prostředí České republiky je vytvářena v gesci Ministerstva životního prostředí a předkládána vládě každoročně od roku 1993. Po schválení vládou ČR dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a CENIA.

Zprávy o životním prostředí České republiky naleznete - zde.

Vyhodnocení kvality životního prostředí na Mostecku

V minulém roce byla vydána Ústeckým krajem nová ročenka životního prostředí za rok 2011. K dispozici je vystavena na webových stránkách Ústeckého kraje. Z této Ročenky a základních informací z Českého statistického úřadu (ČSÚ) Vám přinášíme aktuální přehled a zajímavosti o životním prostředí na Mostecku o blízkého okolí.

Brožura o udržitelném využívání území

alt Nově vydaná brožura vytvořená institutem IURS, reaguje na velmi aktuální potřebu řešení nevyužitých ploch v městech, obcích, krajích.Ty neustále přibývají na úkor zastavování zelené půdy.

Co se však bude dít dále? Budeme mít okolo sebe nevyužité plochy a pozemky v centrech měst a přitom bude veškerá zástavba a infrastruktura vybíhat daleko za jejich současné hranice? Budeme tak mít všude daleko, okolo sebe hnědo a šedo a přitom nám bude ubývat míst pro odpočinek, sport a mizet přírodní prostředí?

Publikace je ke stažení zde.