Příroda

Pták roku 2020

JIŘIČKA Ptákem roku 2020 je jiřička obecná (Delichon urbicum). Jiřička je všeobecně považována za všudypřítomný druh, ale ani ornitologové nemůžou s jistotou říct, že ji dokonale znají. Nejasné zůstává například to, kde přesně zimují. Jiřička při cestě do zimovišť překonává Saharu, ale kam až doletí, to je záhadou, kterou řeší odborníci napříč celým kontinentem. Navzdory desítkám tisíc kroužků, umístěným na opeřené jiřiččí nohy, se k ornitologům dosud ani jeden nevrátil ze zemí jižně od Sahary.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 2/2020.Památné stromy

© V.Joza, EC MostOchrana přírody zvlášť chrání také mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí. Některé jsou zvlášť cenné svou dendrologickou hodnotou, jiné svými rozměry, k některým se váže pověst a všechny pamatují mnoho z naší historie. Nejstarší stromy u nás rostou v různých místech: ve volné krajině u božích muk podél historických cest, na hranicích pozemků, ale také ve starých parcích a zahradách.

V současnosti (duben 2014) je v České republice evidováno 5 308 památných stromů, včetně jejich skupin a stromořadí. Dohromady tento údaj zahrnuje 25310 stromů.

Na okrese Most je v současnosti evidováno 10 památných stromů, celkem jde o šesti druhům. Dva další dříve chráněné památné stromy, resp. jeden a skupina dalších byly před lety zrušeny (lípa v Janově v ulici K. H. Borovského a Lužické šipáky – ty jsou od roku 1993 chráněny formou přírodní památky). V minulosti na území okresu Most rostlo několik stromů, které bezpochyby patřily k nejstarším a nejmohutnějším svého druhu v celé České republice, šlo o několik velmi starých dubů letních a zimních nedaleko Jezeří, jejichž stáří se blížilo tisíci rokům. Dnes po nich bohužel nenajdeme ani památky.

Památné stromy okresu Most

Borovice Schwerinova na Zahražanech
Vzácně pěstovaná borovice Schwerinova (výška - 18 m, obvod - 1,82 m), která je křížencem borovice vejmutovky a borovice himálajské roste v soukromé zahradě u vily v ulici U města Chersonu na jihovýchodním úpatí vrchu Hněvín. Ze severozápadních Čech je tento druh znám už jen ze zámeckého parku v Děčíně, a také jinde v České republice je velmi vzácný.

Lípy u Božích muk v Janově
Dvojice lip malolistých (výška - 2,7 m, obvod - 12 m) na západním okraji Litvínova při silnici Litvínov-Horní Jiřetín, u sousoší Nejsvětější Trojice v Janově. Obě mají díky někdejšímu prořezu sekundární korunu a bohužel také nezastřešenou otevřenou centrální dutinu, takže do kmenů zatéká.

Jírovec maďal u vily RICO
Statný strom (výška - 17 m, obvod - 4,5 m) v nepříliš udržované zahradě bývalé tovární vily u někdejšího podniku RICO v Šumné.

Lípa srdčitá u vily RICO
Lípa malolistá (výška - 28 m, obvod - 2,8 m) je součástí dnes již neudržované zahrady bývalé tovární vily u někdejšího podniku RICO v Šumné.

Lípy u Božích muk v Horní Vsi v Litvínově
Dvě lípy velkolisté (výška - 18 m, obvod - 3,9 a 4,1 m) rostou ve středu osady Horní Ves poblíž Šumné u značně poškozené sochy Jana Nepomuckého.

Lípy v Meziboří
Tři mohutné lípy malolisté (výška - 22, 21 a 23 m; obvod - 4,47, 4,90 a 4,25 m) rostou nedaleko sebe mezi ulicemi Potoční, Prokopa Holého a Okružní v blízkosti základní školy.

Lípa v Lužici
Statný kříženec lípy malolisté (srdčité) a velkolisté (výška - 20 m, obvod - 4,86 m) roste u vchodu do hřbitova na jv. okraji obce. Má rozsáhlou zastřešenou centrální dutinu v kmeni. V její blízkosti se nachází PP Lužické šipáky.

Lípy v Janově, ul. Křižatecká
Dvě lípy velkolisté (výška - není známa, obvod - 2,30 a 2,32 m) rostou v soukromé zahradě v Janově.

Lipové stromořadí u Oblastního muzea v Mostě
Stromořadí 6 lip velkolistých a 1 lípy malolisté (srdčité) roste v ulici před budovou Oblastního muzea v Mostě. Výška není známa.
Obvody lip velkolistých - 1,65, 1,41, 1,75, 1,39, 2,16 a 1,50 m; lípy malolisté - 1,6 m.

Dub letní pod Resslem
První strom dubové aleje (výška - není známa, obvod - 3,37 m) na jihozápdním okraji lesního porostu Resslu (Koňského vrchu) v Mostě, poblíž zahradní kolonie.

Žeberská lípa
Donedávna byla uváděna z okresu Most jako nejstarší strom, ve skutečnosti však roste, stejně jako její vysazená mladá nástupkyně, několik metrů za jeho hranicí v k. ú. Kundratice u Chomutova při obci Vysoká Pec (č. parcely 815/4). Obě lípy rostou na území NPR Jezerka.
I když je zobrazována v mnoha publikacích již desítky let, vyhlášena památným stromem byla teprve v roce 2010 Magistrátem města Chomutova. To však již ze stromu bylo jen živé torzo. Absencí dlouhodobé péče se totiž lípa v zimě 1999/2000 rozlomila, žije však dosud. Před několika lety byla hned u torza vysazena nová lípa.
K Žeberské lípě se váže pověst o dívce, která nechtěla být po vůli hradnímu pánu z nedalekého Žeberka, a která v dutině starého stromu našla úkryt před svými pronásledovateli.