Příroda

Pták roku 2017

© wikipedia.org Ptákem roku 2017 je datel černý (Dryocopus martius) - největší zástupce datla v Evropě. Tento velký opeřenec se s oblibou živí hmyzem žijícím ve dřevě, za což si vysloužil přezdívku „lékař stromů“. Volbou datla chce ČSO upozornit na potřebu zachování odumírajících a mrtvých stromů v lesích a zahradách.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 3/2017.Památné stromy

© V.Joza, EC MostOchrana přírody zvlášť chrání také mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí. Některé jsou zvlášť cenné svou dendrologickou hodnotou, jiné svými rozměry, k některým se váže pověst a všechny pamatují mnoho z naší historie. Nejstarší stromy u nás rostou v různých místech: ve volné krajině u božích muk podél historických cest, na hranicích pozemků, ale také ve starých parcích a zahradách.

V současnosti (duben 2014) je v České republice evidováno 5 308 památných stromů, včetně jejich skupin a stromořadí. Dohromady tento údaj zahrnuje 25310 stromů.

Na okrese Most je v současnosti evidováno 10 památných stromů, celkem jde o šesti druhům. Dva další dříve chráněné památné stromy, resp. jeden a skupina dalších byly před lety zrušeny (lípa v Janově v ulici K. H. Borovského a Lužické šipáky – ty jsou od roku 1993 chráněny formou přírodní památky). V minulosti na území okresu Most rostlo několik stromů, které bezpochyby patřily k nejstarším a nejmohutnějším svého druhu v celé České republice, šlo o několik velmi starých dubů letních a zimních nedaleko Jezeří, jejichž stáří se blížilo tisíci rokům. Dnes po nich bohužel nenajdeme ani památky.

Památné stromy okresu Most

Borovice Schwerinova na Zahražanech
Vzácně pěstovaná borovice Schwerinova (výška - 18 m, obvod - 1,82 m), která je křížencem borovice vejmutovky a borovice himálajské roste v soukromé zahradě u vily v ulici U města Chersonu na jihovýchodním úpatí vrchu Hněvín. Ze severozápadních Čech je tento druh znám už jen ze zámeckého parku v Děčíně, a také jinde v České republice je velmi vzácný.

Lípy u Božích muk v Janově
Dvojice lip malolistých (výška - 2,7 m, obvod - 12 m) na západním okraji Litvínova při silnici Litvínov-Horní Jiřetín, u sousoší Nejsvětější Trojice v Janově. Obě mají díky někdejšímu prořezu sekundární korunu a bohužel také nezastřešenou otevřenou centrální dutinu, takže do kmenů zatéká.

Jírovec maďal u vily RICO
Statný strom (výška - 17 m, obvod - 4,5 m) v nepříliš udržované zahradě bývalé tovární vily u někdejšího podniku RICO v Šumné.

Lípa srdčitá u vily RICO
Lípa malolistá (výška - 28 m, obvod - 2,8 m) je součástí dnes již neudržované zahrady bývalé tovární vily u někdejšího podniku RICO v Šumné.

Lípy u Božích muk v Horní Vsi v Litvínově
Dvě lípy velkolisté (výška - 18 m, obvod - 3,9 a 4,1 m) rostou ve středu osady Horní Ves poblíž Šumné u značně poškozené sochy Jana Nepomuckého.

Lípy v Meziboří
Tři mohutné lípy malolisté (výška - 22, 21 a 23 m; obvod - 4,47, 4,90 a 4,25 m) rostou nedaleko sebe mezi ulicemi Potoční, Prokopa Holého a Okružní v blízkosti základní školy.

Lípa v Lužici
Statný kříženec lípy malolisté (srdčité) a velkolisté (výška - 20 m, obvod - 4,86 m) roste u vchodu do hřbitova na jv. okraji obce. Má rozsáhlou zastřešenou centrální dutinu v kmeni. V její blízkosti se nachází PP Lužické šipáky.

Lípy v Janově, ul. Křižatecká
Dvě lípy velkolisté (výška - není známa, obvod - 2,30 a 2,32 m) rostou v soukromé zahradě v Janově.

Lipové stromořadí u Oblastního muzea v Mostě
Stromořadí 6 lip velkolistých a 1 lípy malolisté (srdčité) roste v ulici před budovou Oblastního muzea v Mostě. Výška není známa.
Obvody lip velkolistých - 1,65, 1,41, 1,75, 1,39, 2,16 a 1,50 m; lípy malolisté - 1,6 m.

Dub letní pod Resslem
První strom dubové aleje (výška - není známa, obvod - 3,37 m) na jihozápdním okraji lesního porostu Resslu (Koňského vrchu) v Mostě, poblíž zahradní kolonie.

Žeberská lípa
Donedávna byla uváděna z okresu Most jako nejstarší strom, ve skutečnosti však roste, stejně jako její vysazená mladá nástupkyně, několik metrů za jeho hranicí v k. ú. Kundratice u Chomutova při obci Vysoká Pec (č. parcely 815/4). Obě lípy rostou na území NPR Jezerka.
I když je zobrazována v mnoha publikacích již desítky let, vyhlášena památným stromem byla teprve v roce 2010 Magistrátem města Chomutova. To však již ze stromu bylo jen živé torzo. Absencí dlouhodobé péče se totiž lípa v zimě 1999/2000 rozlomila, žije však dosud. Před několika lety byla hned u torza vysazena nová lípa.
K Žeberské lípě se váže pověst o dívce, která nechtěla být po vůli hradnímu pánu z nedalekého Žeberka, a která v dutině starého stromu našla úkryt před svými pronásledovateli.