Příroda

Pták roku 2017

© wikipedia.org Ptákem roku 2017 je datel černý (Dryocopus martius) - největší zástupce datla v Evropě. Tento velký opeřenec se s oblibou živí hmyzem žijícím ve dřevě, za což si vysloužil přezdívku „lékař stromů“. Volbou datla chce ČSO upozornit na potřebu zachování odumírajících a mrtvých stromů v lesích a zahradách.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 3/2017.Zeleň ve městě Most

© M. Černá EC MostMnoho měst a obcí na Mostecku má pozoruhodné parky a jinou zeleň, přestože tento region prošel v posledním století mnoha změnami.

Městské parky v Mostě vznikly v souvislosti s výstavbou nového Mostu, tedy teprve nedávno. Díky původní velkorysé koncepci je zeleň významnou součástí v dispozici současného Mostu. Z významných sadovnicky upravených ploch můžeme jmenovat například:

- park nad sportovní halou,
- park v ulici Jiřího Wolkera,
- park v ul. Čsl. armády,
- parková úprava mezi ul. SNP a J. E. Purkyně pod nemocnicí.


© M. Černá EC MostOpominout nelze ani parkovou úpravu městského hřbitova, platanovou alej ve třídě Budovatelů, a památnou lipovou alej u Oblastního muzea. Často využívaný je také sadovnicky upravený lesopark Šibeník. Most má ale také významné příměstské rekreační lokality se sadovnickými úpravami:
areál u děkanského chrámu, vrch Hněvín a lesopark Hrabák.

Městská zeleň vyžaduje také údržbu. O parky a ostatní sadovnické úpravy Mostu se starají Technické služby města Mostu a. s. Ty mají na starosti asi 20 000 stromů, plochu 2 129 m2 trvalek, 4 782 m2 výsadeb okrasných růží, 53 mís s květinovými výsadbami a více než 18 tisíc tzv. běžných metrů živých plotů. Z lesních celků je velmi hojně využíván vrch Ressl (Koňský vrch), který obhospodařuje Správa lesů města Mostu.

Zeleň ve městě Litvínov

© MÚ LitvínovNejvýznamnější velkou parkovou úpravou ve městě je litvínovský zámecký park, který má spíše dendrologickou než zahradně-architektonickou hodnotu. Roste zde několik druhů vzácně pěstovaných druhů dřevin a řada stromů je zde poměrně starých. V současnosti park čekají velké úpravy - viz Projekt: Revitalizace zámeckého parku.

Dalšími významnými územími s výskytem parkové zeleně jsou prostory v blízkosti Scholy Humanitas a také okolí nedalekého Pilařského rybníka. V Litvínově mají údržbu městské zeleně na starosti Technické služby Litvínov s. r. o.