Příroda

Pták roku 2020

JIŘIČKA Ptákem roku 2020 je jiřička obecná (Delichon urbicum). Jiřička je všeobecně považována za všudypřítomný druh, ale ani ornitologové nemůžou s jistotou říct, že ji dokonale znají. Nejasné zůstává například to, kde přesně zimují. Jiřička při cestě do zimovišť překonává Saharu, ale kam až doletí, to je záhadou, kterou řeší odborníci napříč celým kontinentem. Navzdory desítkám tisíc kroužků, umístěným na opeřené jiřiččí nohy, se k ornitologům dosud ani jeden nevrátil ze zemí jižně od Sahary.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 2/2020.Zeleň ve městě Most

© M. Černá EC MostMnoho měst a obcí na Mostecku má pozoruhodné parky a jinou zeleň, přestože tento region prošel v posledním století mnoha změnami.

Městské parky v Mostě vznikly v souvislosti s výstavbou nového Mostu, tedy teprve nedávno. Díky původní velkorysé koncepci je zeleň významnou součástí v dispozici současného Mostu. Z významných sadovnicky upravených ploch můžeme jmenovat například:

- park nad sportovní halou,
- park v ulici Jiřího Wolkera,
- park v ul. Čsl. armády,
- parková úprava mezi ul. SNP a J. E. Purkyně pod nemocnicí.


© M. Černá EC MostOpominout nelze ani parkovou úpravu městského hřbitova, platanovou alej ve třídě Budovatelů, a památnou lipovou alej u Oblastního muzea. Často využívaný je také sadovnicky upravený lesopark Šibeník. Most má ale také významné příměstské rekreační lokality se sadovnickými úpravami:
areál u děkanského chrámu, vrch Hněvín a lesopark Hrabák.

Městská zeleň vyžaduje také údržbu. O parky a ostatní sadovnické úpravy Mostu se starají Technické služby města Mostu a. s. Ty mají na starosti asi 20 000 stromů, plochu 2 129 m2 trvalek, 4 782 m2 výsadeb okrasných růží, 53 mís s květinovými výsadbami a více než 18 tisíc tzv. běžných metrů živých plotů. Z lesních celků je velmi hojně využíván vrch Ressl (Koňský vrch), který obhospodařuje Správa lesů města Mostu.

Zeleň ve městě Litvínov

© MÚ LitvínovNejvýznamnější velkou parkovou úpravou ve městě je litvínovský zámecký park, který má spíše dendrologickou než zahradně-architektonickou hodnotu. Roste zde několik druhů vzácně pěstovaných druhů dřevin a řada stromů je zde poměrně starých. V současnosti park čekají velké úpravy - viz Projekt: Revitalizace zámeckého parku.

Dalšími významnými územími s výskytem parkové zeleně jsou prostory v blízkosti Scholy Humanitas a také okolí nedalekého Pilařského rybníka. V Litvínově mají údržbu městské zeleně na starosti Technické služby Litvínov s. r. o.