Průmysl

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 18.7.2019, 06:18
Spalování uhlovodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 18.7.2019, 01:44
Hlášení úniku látky poškozující životní prostředí - havárie na vody - I/A/2 - Neropná látka, malé množství, schopná migrace.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Poslední aktualizace proběhla 1/2017.