Rekultivace

Kontakt na specialisty

Tvorbou studií a koncepcí revitalizace posttěžební krajiny, komplexním mapováním výsypkových lokalit, tvorbou optimální metodiky rekultivace apod. se zabývá Odbor Technologické procesy a diagnostika Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Historie rekultivací na Mostecku

[ Předválečné období ] [ Poválečné období a 50. léta ] [ 60. léta ][ 70. a 80. léta ] [ 90. léta ][ Shrnutí ]

Devadesátá léta

Devadesátá léta probíhala i na rekultivačním úseku v obrazu společenských změn. Do rekultivační praxe se promítl i výrazně zvýšený respekt k environmentálním a ekologickým zásadám. To vše přineslo řadu nových situací. Mezi klady lze jednoznačně zařadit výrazné zvýšení prestiže environmentálních aktivit ve společenském žebříčku a absenci byrokratických zásahů do územních koncepcí rekultivačních aktivit, které se hlavně v osmdesátých letech nesmyslným způsobem uplatňovaly nadřízenou zásadu "hektar za hektar" a příkazem stranických a státních orgánů " nejméně 50 % zemědělských rekultivací " - bez ohledu na reálnou možnost v daném území.

Součastně však vznikly i problémy. Nastolením liberálního klimatu a tržního prostředí, které v České republice upřednostňuje krátkodobé zájmy, vznikají problémy s garancí dlouhodobých záměrů rekultivací. Vznikly problémy s obhospodařováním dokončených rekultivací. Značná část zemědělsky zrekultivovaných území leží ladem, problémy jsou i s nedostatečnou pěstební péčí u části předaných lesních kultur a příměstských parků a lesoparků.

Devadesátá léta jsou v rekultivačních souvislostech charakteristická výraznou změnou organizačních struktur. Bylo zrušeno Generální ředitelství SHD, a tím i možnost celorevírní koordinace rekultivačních činností. Doly se organizačně transformovaly do tří samostatných podniků, které pak rekultivace zabezpečovaly samostatně. Báňské projekty Teplice, a.s. se staly řadovým projektantem, neboť do projekce rekultivací vstoupila řada dalších projekčních organizací.

Autor: Ing. Stanislav Štýs, DrSc.