Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ANOMÁLIE VODY
Voda má oproti jiným tekutinám zcela mimořádné chemické a fyzikální vlastnosti. Vědci u ní napočítali 66 různých anomálií, které u jiných kapalin nepozorujeme.

Nejznámější anomálií je mrznoucí voda. U běžných látek hustota s poklesem teploty roste. Voda má největší hustotu a nejmenší objem při teplotě 3,95 °C. Dalším ochlazováním se její objem opět zvětšuje, což je velice důležité pro ořežití vodních organismů i celý život na naší planetě. Led pluje na hladině a kapalná voda se hromadí u dna.