Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, poradní orgán Ministerstva životního prostředí v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Po sloučení se Správou chráněných krajinných oblastí vykonává správní funkce v CHKO (nikoliv ale v národních parcích).