Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

BIOTOP
Je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů. Biotopem může být například horská smrčina, ovsíková louka, acidofilní (kyselá) doubrava.