Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ČERNÉ SKLÁDKY
Černé skládky jsou nelegálním úložištěm odpadů na místech, která k tomu nejsou vyhrazena, ať už jde s veřejný či soukromý pozemek, a jejich původcem je neznámá osoba. Černé skládky nejen znečišťují a hyzdí města i krajinu, ale navíc jsou rizikem pro životní prostředí – ovzduší, půdu, vodu a mnohdy i lidské zdraví. To záleží na charakteru odpadu, který je zde uložen, a blízkosti vodních toků, nádrží, hladiny podzemní vody nebo pěstebních či chovných ploch.

Archiv ECMNa černých skládkách lze totiž velmi často kromě inertního stavebního materiálu najít také zbytky barev, olejů, staré autobaterie a elektrospotřebiče, azbestovou krytinu a další odpad, který je klasifikován jako nebezpečný. Mnozí původci dají přednost vytvoření černé skládky před legálním uložením i přesto, že v případě usvědčení jim hrozí vysoká pokuta. Černé skládky vznikají obvykle tam, kam je možné pohodlně zajet autem a rychle odjet bez toho, aby byl člověk někým zpozorován, nejčastěji podél silnic, cest, železničních tratí i uprostřed lesa, na okraji louky či na břehu vodních toků nebo nádrží. Boj proti nelegálním skládkám v České republice je cílem ekologického projektu Zmapuj to!, do nějž je možné se aktivně zapojit a pomoci tak s řešením problému, který trápí téměř každou obec.