Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

DESERTIFIKACE
Proces znehodnocování území, které se mění na pouště a polopouště. Může být způsobena různými přirozenými klimatickými jevy, ale také člověkem vyvolanými faktory nebo přímou lidskou činností. Desertifikace ponejvíce způsobuje spásání dobytkem a zvěří, kácení stromů, nadměrný odběr vody pro zavlažování nebo jiné zásahy do přírodních procesů.

Důvodem desertifikace je přetěžování míry, do které se spodní vody, půda a zeleň dokáží obnovovat. Smutným příkladem je rozšiřování Sahary nebo vysychání Aralského jezera.