Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

DIOXINY
Jako dioxiny je souhrnně označováno 210 chemických látek s různou toxicitou. Dioxiny jsou nebezpečné i ve stopovém množství, v již nepatrných dávkách způsobují hormonální poruchy, ohrožují reprodukci živočichů včetně člověka, mají na svědomí poškození imunitního systému a některé z nich způsobují rakovinu. Vznikají nedokonalým spalováním chlorovaných organických látek (včetně dřeva a uhlí) či jako vedlejší produkty v chemické výrobě, kde se používá chlór (při výrobě pesticidů, bělení papíru chlórem a podobně).

V přírodě vznikají dioxiny při erupci sopek či lesních požárech. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a „putují“ proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. Dioxiny se nerozpouštějí ve vodě, ale ukládají se v tucích. Do lidské potravy se dostávají prostřednictvím potravních řetězců. Nejvíce kontaminovanými potravinami a krmivy jsou rybí maso, tuk a moučka pocházející z Baltského a Severního moře. Rybí tuk a moučka slouží jako přísada krmivových směsí hospodářských zvířat, přes která se dostávají do jejich masa a mléka.

Druhým významným vstupem dioxinů do potravin je objemová píce hovězího dobytka, do které se dioxiny dostávají depozicí z ovzduší. Při nevhodném skladování na světle, v teple nebo na slunci (například při jízdě autem) se mohou uvolnit dioxiny z PET lahví do vody či nápojů v nich obsažených.

Ze stejného důvodu nepatří plastové nádobí do mikrovlnné trouby. Kombinace plastu, vysoké teploty a tuku uvolňuje dioxiny přímo do ohřívaných potravin.