Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

CHRÁNĚNÝ DRUH
Ohrožený druh rostliny (mechorost či cévnatá rostlina, včetně dřevin), živočicha (obratlovců i bezobratlých) nebo houby, chráněný zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Chráněné druhy jsou taxativně uvedeny ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. v kategoriích ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených druhů.