Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

EVAPOTRANSPIRACE
Jedná se o celkový výpar, který se vztahuje k určitému území. Skládá se z fyzikálního výparu zvaného evaporace a fyziologického výdeje vody ze živých organismů, zejména z listů vegetace zvaného transpirace. Velikost evapotranspirace se určuje lyzimetry, ve kterých se váhově sleduje vodní bilance nebo výpočtem na základě hodnoty výparu a druhu vegetačního pokryvu.