Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

GEOMORFOLOGIE
Přírodní věda, která studuje tvary zemského povrchu a procesy jejich vzniku a vývoje, důležité je pro ni tedy i časové hledisko. Zkoumá tedy povrch planety Země – georeliéf.