Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

INVERZE
Za normálních okolností teplota vzduchu klesá se zvyšující se nadmořskou výškou, tedy čím výše, tím nižší teplota a naopak. Je to způsobeno ohřevem o zemský povrch, který vydává teplo získané pohlceným slunečním zářením. Přenos tepla od zemského povrchu je provázen jevem zvaným konvekce, kdy ohřátý vzduch stoupá a na jeho místo se shora tlačí vzduch studený. Někdy však dochází k obrácení neboli inverzi teplotního gradientu. Existuje více druhů inverzí. Například v mírném pásmu se poměrně často vytváří takzvaná inverze subsidenční, při níž studený vzduch klesá z vyšších vrstev do údolí, kde je uzavřen.
Inverzní vrstvu si pro jednoduchost lze představit jako pokličku na hrnci. Vše, co se „pod pokličku“ dostane, ať už z komínů továren či výfuků aut, tam po dobu trvání inverze víceméně zůstane. Jelikož pod inverzní vrstvou je pohyb vzduchu v jakémkoli směru značně omezen, hovoříme o zhoršených rozptylových podmínkách a následně může docházet i k tvorbě tzv. smogu. Inverze je čistě meteorologický jev, jehož výskyt není v žádném případě vázaný pouze na oblasti zatížené průmyslem. K inverzním situacím, trvajícím řadu dní, dochází zpravidla v podzimních a zimních měsících. Charakteristická je nízká oblačnost, zahalující nížiny, zatímco vystupující horské oblasti se těší jasnému a teplému počasí.