Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

KLIMAX - klimaxové stádium
Představuje konečné stádium (ekologické) sukcese. Nejde však o neměnný stav, ale spíše o stádium dynamické rovnováhy v daných podmínkách. Ve střední Evropě spěje sukcese nejčastěji k listnatým a smíšeným lesům. Jejich dynamika je patrná už z toho, že strom roste, stárne, odumírá a uvolňuje místo jiným stromům – les se tedy mění.