Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

KOMPOST
Kompostování je přirozený biochemický proces rozpadu organické hmoty pomocí aerobních organismů. Výsledkem tohoto procesu je stabilní organické hnojivo nazývané kompost. Kompostování má v České republice poměrně dlouhou historii, již v roce 1912 byla na našem území zřízena první kompostárna. Aktuální počet provozovaných kompostáren naleznete zde.

Základem kompostování je fermentace neboli zrání kompostu. Jedná se o kvašení látek rostlinného nebo živočišného původů, k němuž dochází účinkem enzymů za současného uvolňování tepla. Během tohoto procesu dochází k rozkladu organických látek, ale také k odbourávání škodlivých složek a tím k celkové hygienizaci kompostu. Fermentace kompostu probíhá ve třech fázích:

- rozkladná (mezofilní)
- přeměnná (termofilní)
- dozrávací

Archiv ECMKompost se využívá především v zemědělské výrobě, ale své uplatnění nachází i jako materiál pro rekultivaci skládek odpadů či půd narušených důlní činností. Mezi pozitivní vlivy kompostování patří nejen snížení skládkovaných bioodpadů, ale také zúrodňování půdy a zadržování vody v ní. Na druhé straně i kompostování má své nevýhody, je to především zápach a bioaerosoly, které se mohou vyskytnout během kompostování.