Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Jedním z nejrozšířenějších typů odpadů je tzv. komunální odpad (KO), se kterým se všichni denně setkáváme v běžném životě. Jedná se o odpad, který je povětšinou velmi různorodý, zahrnuje v sobě odpady z domácností, z měst a obcí, objemné odpady, ale např. i živnostenské odpady. Mezi hlavní složky KO patří obaly od potravin a spotřební zboží.

Archiv ECMSložení komunálního odpadu je ovlivněno různými faktory, např. typem a velikostí zástavby, ročním obdobím, ale také životním stylem členů každé domácnosti. Komunální odpad je významnou skupinou odpadů a to jak z hlediska množství tak zároveň z hlediska problematického nakládání s ním. Mezi nejčastější způsoby nakládání s KO v ČR patří:

- Skládkování
- Opětovné využití
- Materiálové využití - Recyklace a Kompostování
- Energetické využití - Spalování a Výroba paliv