Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

MCHÚ - maloplošné chráněné území
Forma územní ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Patří mezi ně národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky.