Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

MINIMALIZACE ODPADU
Minimalizace odpadu je cílené hospodaření s materiálem takovým způsobem, aby docházelo ke vzniku co nejmenšího objemu odpadů. Minimalizace je jedním ze základních pilířů odpadové pyramidy, což je schéma znázorňující způsoby nakládání s odpady od nejsprávnějšího k nejhoršímu. O příčku výš před minimalizací je způsob nejsprávnější, a to předcházení vzniku odpadů. Nejlepší odpad je totiž ten, který vůbec nevznikne.

Minimalizace odpadu není jen záležitostí obcí a podniků, ale je v zájmu každého z nás vytvářet co nejméně odpadů, ať už prevencí (předcházením jeho vzniku), opětovným využíváním předmětů či správným tříděním, které je základem kvalitní recyklace. Čím méně vznikne odpadu, tím méně bude zatíženo životní prostředí při dalším nakládání s ním.