Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

NATURA 2000
Soustava chráněných území, jejímž smyslem je zachovat přírodní stanoviště a stanoviště vzácných druhů v příznivém stavu, popřípadě umožňuje tento stav obnovit. Na území České republiky je tvořena Ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL). Ty se mohou zcela nebo částečně překrývat s jinými územími ochrany přírody.