Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ZPĚTNÝ ODBĚR VÝROBKŮ (ZOV)
ZOV je systém přenášející zodpovědnost za výrobu některých výrobků přímo na výrobce. Ti jsou ze zákona povinni vybrané druhy produktů po ukončení životnosti převzít zpět a postarat se o jejich ekologickou likvidaci nebo recyklaci. Tím jsou sami tlačeni k tomu, aby vytvářeli produkty, jejichž likvidace je co nejméně nákladná a náročná, a zatěžuje v co nejmenší míře životní prostředí. Zpětný odběr se vztahuje na elektrospotřebiče z domácností, počítačovou techniku, mobilní telefony, oleje, baterie a akumulátory, zářivky a výbojky, někteří výrobci zajišťují i zpětný odběr automobilů a pneumatik.

Archiv ECMPoplatek za zpětný odběr a následnou ekologickou likvidaci je započítán v ceně výrobku, výrobci a dovozci vyjmenovaných produktů přispívají navíc finančně do tzv. sdružených systémů sběru, jako je např. Asekol, Ekobat, Elektrowin aj., což jsou společnosti, zabývající se zpětným odběrem a likvidací baterií, drobných elektrospotřebičů, elektroniky, počítačových součástí apod. Jejich boxy a kontejnery nacházíme ve školách, na úřadech, v institucích i v obchodech.