Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

PEDOLOGIE
Vědní obor, který studuje půdu jako součást zvětralinového pláště Země.