Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

PTAČÍ OBLAST
Území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací vybraných ohrožených druhů ptáků na území České republiky, které jsou stanoveny právními předpisy Evropských společenství. Je součástí soustavy Natura 2000.