Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologických, vědeckým či estetickým významem. Kromě přírody může být formován svou činností člověk.