Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

RECYKLACE
Recyklace je vedle opětovného použití a materiálového využití odpadu jedním ze způsobů využití odpadu. Recyklace v sobě zahrnuje jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů (kompostování). Recyklací ale není energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál. Při recyklaci se z odpadu stává různými technologickými postupy surovina pro výrobu nového výrobku. Nový výrobek tak může být až ze 100% složen z recyklovaného materiálu.
Archiv ECM
V běžném životě se nejčastěji setkáváme s recyklovaným papírem v podobě novin, toaletního papíru, kartonových krabic či sešitů. Z recyklovaných plastových odpadů se vyrábí textilní vlákna (a z nich dále např. bundy, koberce) nebo plastový nábytek či komponenty do aut. Recyklací skleněných lahví vznikají opět nové lahve a jiné sklářské výrobky. Z tzv. tetrapacků se recyklací vyrábí izolační materiály.