Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

SBĚRNÉ NÁDOBY
Sběrné nádoby na odpad umožňují jednoduchým způsobem třídění odpadu, které představuje sběr jednotlivých druhů odpadu (plasty, papír, sklo, nebo bioodpad apod.) odděleně od ostatních odpadů. Tyto jednotlivé druhy separovaného odpadu slouží jako materiály, které se opětovně recyklují a znovu začleňují do výroby. Sběrné nádoby mají, dle druhu sbíraného odpadu, pevně stanovené barvy a jsou označeny pro konkrétní sběrnou surovinu. Bílé kontejnery slouží ke sběru čirého skla, zelené kontejnery jsou na barevné sklo. Do kontejnerů na sklo je doporučováno odkládat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, naopak se nesmí vhazovat keramika, porcelán, autosklo nebo zářivky. Do žlutých kontejnerů vhazujeme plasty, jedná se o stlačené PET-láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů nebo polystyrén. Do kontejnerů na plasty je zakázáno vhazovat například molitan, PVC, nádobky od léčiv, pneumatiky. Do modrých kontejnerů na papír je možné vhazovat například noviny a časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky), které nejsou znečištěny. Dále jsou používány hnědé kontejnery pro bioodpad, do kterých se nečastěji vyhazují zbytky ovoce, zeleniny, slupky a odpad ze zahrady (tráva, listí, uvadlé květiny).

Archiv ECMV ČR jsou v některých místech umisťovány také oranžové kontejnery pro nápojové kartony (obaly na bázi Tetra Pak, například krabice od džusů nebo mléka), které mohou být kombinovány se sběrem plastů. V tomto případě je kontejner označen oranžovým štítkem pro sběr nápojových kartonů. Kromě těchto odpadů, které se mohou třídit, existuje i možnost sběru nebezpečného odpadu a elektrotechnických výrobků. V roce 2011 se vytřídilo 621 273 tun, což představuje pouze 2,63 % z celkové produkce odpadů nebo 18,5 % z celkové produkce komunálního odpadu. Na území ČR je umístěno celkem 213 946 kontejnerů. Význam sběrných nádob a třídění odpadu z pohledu prevence vzniku odpadů a šetrnosti vůči přírodním zdrojům spočívá v možnosti využití odpadu jako suroviny pro výrobu dalších výrobků.