Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ČERVENÉ SEZNAMY OHROŽENÝCH DRUHŮ
Jsou výsledkem co možná objektivnímu posouzení stupně ohrožení druhů na určitém území. Nejsou sice právně závazné, ale jsou hlavním podkladem pro vytváření vyhlášek o chráněných druzích a v některých případech i v případě rozhodování orgánů ochrany přírody.
V České republice byly zatím zpracovány Červené seznamy cévnatých rostlin, mechorostů, lišejníků, hub (makromycetů), bezobratlých a obratlovců. Na jejich vzniku se podílely jak odborné instituce, tak nevládní organizace.