Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ČERNÉ SEZNAMY OHROŽENÝCH DRUHŮ
Jsou negativním výstupem zkoumání výskytu ohrožených druhů v určitém území. Uvedené druhy z přirozených a častěji z antropogenních důvodů v dané oblasti již vymizely a dlouhou dobu (zpravidla desítky let) zde jejich výskyt nebyl potvrzen.