Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

EKOLOGICKÁ SUKCESE
Postupný vývoj ekosystému, při němž dochází k nahrazování jednotlivých společenstev jinými a současně se mění charakter prostředí. Často směřuje sukcese ke konečnému stádiu, tzv. klimaxu. Tím bývá na území České republiky obvykle les, nejčastěji listnatý či smíšený. Rozlišujeme mj. sukcesi primární (probíhá v místě, kde dosud nebyl život – např. výsypka hnědouhelného lomu, vyvřelá láva sopky atd.) a sekundární (v místě, kde život dříve byl a dočasně ustoupil (např. zarůstání lesního požářiště či opuštěného pole).