Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

EKOSYSTÉM
Je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. Ekosystém je schopen se vlastními mechanismy udržovat v dynamické rovnováze. Největším ekosystémem je biosféra.