Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

HYDROSTATICKÝ TLAK
Vzniká v kapalině její tíhou. Na kapalinu působí tíhová síla Země. Volný povrch kapaliny se vždy snaží zaujmout kolmou polohu k této tíhové síle. Např. v nádobách je volná hladina kapaliny vždy vodorovná, hladiny oceánů jsou zakřiveny jako povrch Země apod.

Hydrostatickým tlakem tlačí kapalina na tělesa do ní ponořená nebo na stěny nádoby nebo na své vlastní části. Hydrostatický tlak působí všemi směry, závisí přímo úměrně na hloubce v kapalině, hustotě kapaliny a na tíhovém zrychlení. Nezáleží na množství kapaliny, ani na tvaru, který kapalina zaujímá.