Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

VÝKUP ODPADU
Výkupem odpadů se z použitých produktů různých lidských činností stávají tzv. druhotné suroviny, tedy materiály, jejichž dalším použitím lze ušetřit primární (přírodní) suroviny. Nejčastěji vykupovanými materiály jsou železný šrot, barevné kovy a papír, čím dál tím častěji jsou však vykupovány i další materiály jako např. plasty, sklo, katalyzátory, elektromotory, spalovací motory, kabely, elektrobaterie, sklo... Z výkupen druhotných surovin se získané materiály dostávají do firem a podniků, které je využívají pro další výrobu, čímž dochází k úspoře přírodních surovin.

Archiv ECMNegativní stránkou výkupu odpadů bývá nezodpovědné chování jak na straně zákazníků, tak i provozovatelů výkupen, kdy dochází ke zcizování a výkupu cizího majetku, jako jsou např. dopravní značky, poklopy kanálů, pamětní desky apod. Některé specializované firmy se zabývají vykupováním tekutých odpadů, ať už rostlinných tuků a olejů (od restauračních zařízení, potravinářských výroben, školních jídelen a podobně) nebo použitých minerálních olejů (od autoservisů, čerpacích stanic, průmyslových podniků, chemických továren apod.), které čistí a připravují pro další využití.