Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ZCHÚ - zvlášť chráněné území
Území, jehož využívání je podřízeno zájmům ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Patří sem velkoplošná i maloplošná chráněná území, jsou uvedena ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.