Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ
Opětovné využití odpadu má za cíl snížit množství skládkovaného odpadu. V České republice v současnosti putuje přes 80 procent odpadů na skládky, což je velmi nepříznivý ukazatel. Skládkování není konečné řešení. Jedná se pouze o přesun problému s likvidací odpadů na příští generace. Přitom spousta předmětů by mohla být ještě znovu využita po menší úpravě či opravě, především v době šetření ve společnosti. Elektronické, textilní a sportovní produkty či nábytek nemusí skončit na skládce. Dají se opětovně použít.

V minulosti bylo běžné, že koupené spotřební věci byly „opečovávány“ a v případě jejich poruchy nebo poškození byla provedena oprava do té doby, až nebylo možné zajistit původní funkci předmětu. Současná společnost se naproti tomu neustále dere za novými výrobky, čímž vzniká obrovské množství nevyužitých přístrojů a jiných zařízení, které sice nejsou nejmodernější, ale jsou buď plně funkční, nebo potřebují pouze minimální opravu, po níž by mohly nadále sloužit. Některé projekty se proto zaměřují na opětovné využití odpadu a nabízí použité a opravené spotřební předměty k opětovnému využití, například projekt Cerrec.

Archiv ECMOpětovné využití odpadu však můžeme aplikovat především ve svých domácnostech. Vysloužilé předměty, zašlý, omšelý nebo nudný nábytek nemusíme hned vyhodit, ale s trochou snahy můžeme udělat ze starého nové. S trochou fantazie a šikovnýma rukama vdechneme starým věcem nový život a zároveň punc originality. Vyzkoušejte to a uvidíte, jak vás to bude bavit.