Povodí Ohře, státní podnik

ECMStátní podnik Povodí Ohře vznikl k 1. 1. 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích. Je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. Historie podniku Povodí Ohře však sahá už do roku 1966, kdy byl založen.

Povodí Ohře, státní podnik je státní podnik se sídlem v Chomutově, spravuje majetek na území o rozloze více než 10 tis. km2, které zasahuje do správních obvodů 5 krajů a 29 obcí s rozšířenou působností. Hlavní činností je správa významných vodních toků a další činnosti, které umožňují zajišťovat hodnocení stavu povrchových a podzemních vod.

Územní působnost pokrývá oblast povodí Ohře, dále povodí ostatních přítoků Labe od jeho soutoku s Vltavou a povodí Mandavy. Podnik je rozdělen na tři závody v Karlových Varech, Chomutově a Terezíně. Základní údaje o povodí jsou uvedeny v tabulce 1.

ECMVíce informací naleznete na:
Povodí Ohře, státní podnik
Výroční zpráva POh za rok 2012