Průtoky a srážky

[ Řeka Bílina ] [ Kvalita vody na vybraných profilech řeky Bíliny ] [ Průtoky a srážky ]

Mimo dat jakosti vody z vybraných profilů řeky Bíliny sleduje ECM také průtoky a srážky. V roce 2013 byla rozšířena spolupráce ECM s Povodí Ohře, státní podnik. Spolupráce spočívá v aktualizaci a rozšíření profilů vodních toků, srážek a průtoků.
ECM získalo výjimečnou možnost sledovat ukazatele jakosti vody na vybraných profilech řeky Bíliny, které postupuje veřejnosti na webových stránkách a přispívá tak ke zvýšenému přehledu veřejnosti o vývoji kvality vody. ECM vzhledem k zájmu občanů o kvalitu vody rozšířilo monitoring ukazatelů o další profily vodních toků jako je Bílý potok, Srpina nebo Ohře.

Průtok vody na vybraných profilech řeky Bíliny
Údaje poskytuje Povodí Ohře, s.p., správce toku, na základě souhlasu ČHMÚ, který je vlastníkem limnografických profilů.

[ r. 2019 ] [ r. 2018 ] [ r. 2017 ] [ r. 2016 ] [ r. 2015 ] [ r. 2014 ] [ r. 2013 ] [ r. 2012 ] [ r. 2011 ]
[ r. 2010 ] [ r. 2009 ] [ r. 2008 ] [ r. 2007 ] [ r. 2006 ] [ r. 2005 ] [ r. 2004 ] [ r. 2003 ]
[ r. 2002 ]

Srážky na vybraných profilech
Údaje poskytuje Povodí Ohře, s.p., správce toku. Monitoring je prováděn vždy k 7. hod. ranní.

[ r. 2019 ][ r. 2018 ] [ r. 2017 ] [ r. 2016 ] [ r. 2015 ] [ r. 2014 ] [ r. 2013 ]