Zprávy o vodě

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří již od svého založení v roce 2000 sleduje kvalitu vodních toků v regionu Mostecka na základě spolupráce s Povodí Ohře, státní podnik. Získaná data jsou průběžně zasílána a převedena do grafické podoby. Mimo dat o kvalitě vody má ECM možnost stahovat data o průtocích a srážkách na vybraných profilech, které ECM graficky zpracovává a publikuje ve formě měsíčních přehledů na webu ECM.

Od roku 2000 se ECM zabývá sledováním jakosti na vybraných profilech řeky Bíliny. V roce 2013 byla spolupráce s Povodí Ohře, státní podnik aktualizována a sledované profily jakosti vody byly rozšířeny o další profily. Přehled aktuálně sledovaných profilů kvality vody je uveden níže.

Každý rok na základě dostupných dat zveřejňuje ECM Zprávu o kvalitě vody z dat sledovaných profilů.
Jakost vodních toků v roce 2019
Jakost vodních toků v roce 2018
Jakost vodních toků v roce 2016
Jakost vodních toků v roce 2015
Jakost vodních toků v roce 2014
Jakost vodních toků v roce 2013

ECMV roce 2013 na základě dostupných dat zpracovalo ECM komplexní Zprávu o kvalitě vody 2000-2012, která se zabývá zhodnocením vývoje jakostních ukazatelů sledovaných profilů na řece Bílině a blíže přibližuje aktualizaci a rozšíření o nové profily.